Huisreglement

Door het festivalterrein te betreden, ga je akkoord met het huisreglement van Beverse Feesten en Beveren Buiten 2022.

Artikel 1

De koper van een toegangsticket en iedereen die de terreinen van Beverse Feesten betreedt is gehouden de richtlijnen op te volgen welke door de inrichters worden gegeven in het kader van de veiligheid en/of ter voorkoming van overlast. In geval van niet-naleving ervan, hebben de inrichters het recht personen de toegang tot het evenement te ontzeggen en/of te verwijderen...

Artikel 2

Zijn niet toegelaten op het domein van Beverse Feesten: 
Personen jonger dan 14 jaar zonder begeleiding van een aangestelde meerderjarige voogd of ouders. 
Eigen drank of andere vloeistoffen
Gevaarlijke voorwerpen
Dieren (uitgezonderd geleidehonden) 
Professionele opnameapparatuur
Eigen voedsel
Drugs
Rugzakken
Lachgas

Artikel 3

De inrichters en security behouden zich het recht voor: 
De leeftijd van de bezoeker te controleren aan de hand van om het even welk document dat zijn/haar leeftijd bewijst 
De zakken van de kledij te doen ledigen door de bezoeker  
De handtassen en andere tassen te doen openen en/of ledigen door de bezoeker.

Artikel 4

De inrichters behouden zich bovendien het recht voor om de toegang tot het evenement te ontzeggen of van het evenement te verwijderen, elke persoon: 
- Verdacht van het in bezit zijn van wapens, drugs of elk ander voorwerp dat een gevaar inhoudt voor de veiligheid 
- Waarvan het gedrag laat veronderstellen dat hij/zij zich inlaat met de handel in drugs of die in het verleden in het    bezit gevonden werd van wapens of drugs op het terrein of de omgeving ervan 
- Die ernstige moeilijkheden veroorzaakt of veroorzaakt heeft in het verleden op het terrein of de omgeving ervan 
- Die onder invloed is van drugs

Artikel 5

Alle foto's, beeld- & geluidsopnames gemaakt op de terreinen van Beverse Feesten door of met toestemming van de inrichters kunnen gebruikt worden voor uitzending, publicatie of promotie. Tijdens onze activiteiten worden foto’s genomen. Deze foto’s kunnen mogelijk gepubliceerd worden op www.beversefeesten.be, www.beverenbuiten.be of www.beveren.be. De foto’s kunnen eveneens gepubliceerd worden op de sociale mediapagina's van de vzw Studio98, Beveren Buiten, Beverse Feesten en Gemeente Beveren. Indien je een foto wenst te laten verwijderen, kan je hiervoor contact opnemen met info@studio98.be.

Artikel 6

Op vraag van de inrichters moet men te allen tijde een geldig toegangsbewijs voor Beveren Buiten kunnen voorleggen. Indien iemand geen geldig toegangsbewijs kan voorleggen moet deze de terreinen van Beveren Buiten verlaten. Voor de terreinen van Beverse Feesten heeft men geen toegangsbewijs nodig.

Artikel 7

Bij afsluiting van het terrein om veiligheid of andere reden, kunnen ook de mensen met een geldig toegangsbewijs de toegang tot de terreinen van Beverse Feesten en Beveren Buiten ontzegd worden (eventueel tijdelijk).

Artikel 8

Bij vaststelling van een misdrijf worden steeds de politiediensten op de hoogte gebracht.

Artikel 9

Het herroepingsrecht bij aankoop van een festivalticket is niet van toepassing.
Festivaltickets worden noch terugbetaald, noch geruild voor een ander evenement.
Verlies of diefstal van het festivalticket behoort tot de verantwoordelijkheid van de koper en geeft geen aanleiding tot vervanging of terugbetaling.
De ticketkoper dient zich te houden aan de ‘wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen’ (BS 30 juli 2013).
Wijzigingen in de programmatie geven geen aanleiding tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het festivalticket. Aansprakelijkheid van de organisator ingevolge gevallen van overmacht wordt uitgesloten.
Festivaltickets mogen niet gebruikt worden voor commerciële of promotionele doeleinden zonder toelating van de organisator. Eveneens is het uitdrukkelijk verboden enige promotionele of commerciële activiteit te ontplooien op de festivalsite zonder de voorafgaande toelating van de organisator.

Artikel 10

De organisatie van Beverse Feesten en Beveren Buiten leeft de verplichtingen, richtlijnen en aanbevelingen van de overheden na. Deze kunnen in de aanloop naar of tijdens het festival op elk moment wijzigen. Dergelijke wijzigingen en de eventuele gevolgen van gewijzigde verplichtingen, richtlijnen en aanbevelingen van de overheid waar wij geen controle over hebben, geven geen recht op annulatie, vergoeding, compensatie of terugbetaling.

Artikel 11

De koper van een toegangsticket en iedereen die de terreinen van Beverse Feesten betreedt is gehouden de richtlijnen op te volgen welke door de inrichters worden gegeven in het kader van de veiligheid en/of ter voorkoming van overlast. In geval van niet-naleving ervan, hebben de inrichters het recht personen de toegang tot het evenement te ontzeggen en/of te verwijderen..

Bestel tijdig je tickets!

Koop je tickets hier
logo Beveren

Onze Partners

Beveren Buiten / Studio 98 vzw